You are here

Interne mobiliteit

Interne mobiliteit

Ontdek en behoud je talenten dankzij video.

Structureer je mobiliteitsproces en geef je medewerkers een stem.

Vraag een gratis demo aan

Identificeer en ontdek de projecten van je medewerkers.

Gemiddeld wil 2/3 van de werknemers om de 3 jaar van baan veranderen.

Het videoformaat stelt iedereen in staat gemakkelijk hun verlangen naar mobiliteit en hun motivatie te benadrukken.

Versnel hun mobiliteitsproces.

72% van verzoeken voor interne mobiliteit resulteren na 8 maanden.

Deel gemakkelijk videopresentaties met managers om de kansen te vergroten en het besluitvormingsproces te versnellen.

Vernieuw de vertrouwensband.

Sta je werknemers toe om zichzelf te waarderen en haal de vooroordelen weg van managers die de mobiliteit vertragen.

Starten